Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De toestel bestaat uit 3 deelen, den gesteelden krans, den breukband en den verbindingsbeugel. De krans is van nieuw-zilver en met was, waarbij zeer weinig gips gemengd is, overdekt; dezelve vormt eenen ring, die door 2 armen met eenen steel verbonden is. Deze laatste is regt en heeft aan het ondereinde een van de eene tot de andere zijde doorboord oog, dat met het uiteinde van den verbindingsbeugel een scharnier daarstelt. De breukband is een gewone liesbreukband met een vlak zacht kussentje (pop) en heeft aan de voorvlakte van dit laatste een knop en schroef, beiden ter bevestiging van den beugel en de eerte tevens dienende om den bekkenriem aan te hangen, waarom deze een weinig meer dan gewoonlijk moet uitsteken. De verbindingsbeugel is eveneens van nieuw-zilver en vangt met eene plaat aan, die eene langwerpige spleet met 2 kringvormige verwijdingen heeft, die wijd genoeg zijn, om knop en schroef van de pop door te laten. Aan het ondereinde der plaat is een beugel vastgeklonken die eene dubbele buiging heeft, eene namevan de linker naar de regter zijde en eene tweede van voren naar achteren. De beugel eindigt met een dun gedeelte, dat in het oog van den kranssteel ligt, met deze het scharnier vormt en ten laatste een' knop bevat, waardoor het afglijden van den steel verhinderd wordt. — Het geheele bandage kan naar omstandigheden gewijzigd worden en dit geldt in het bijzonder van den verbindingsbeugel en zijne beide buigingen, die zoo moeten ingerigt zijn, dat de beugel nergens met de huid in aanraking komt of drukking en wrijving op de deelen uitoefent. Ook de gesteelde krans moet niet slechts in lengte en grootte voor de.persoon passen, maar ook de vorm moet

Sluiten