Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afwijking van de oorspronkelijke methode. . . . 229 Beoordeeling der methode van Dieffenbacii. . . 230 Beoordeeling van de methode des schrijvers . . . 232

Uitvoering der methode door anderen 234

fVangvorming 232

Waarin die bestaat 235

Gevallen van deze kunstbewerking 239

Wijziging van de methode des schrijvers. . . . 247

Ooglidvorming 250

Eigene kunstbewerkingen volgens de methode van

Dieffenbacii ,250

Operatiën van anderen volgens dezelfde methode. . 255

Beoordeeling dezer methode. 262

Handelwijze van den schrijver: gevallen daarvan. 272 Betrekking tusschen deze methode en die van fricke. . . ■ . , 280

III Kunstbewerking aan likteekens 282

Likt eekenverplaatsing 283

Gevallen van likteekenverplaatsing aan den hals. . 284

Voorwaarden voor een goed resultaat 290

Kunstbewerking van het door likteeken te

weeg gebragte ectropium 292

Nieuwe handelwijze van de operatio ectropii. . . 294 Kunstbewerking van den door likteeken te

weeg gebragten epicanthus 297

Methode van den schrijver 299

IV Vernaauwingen der pisbuis , openrijting der¬

zei,ve , urethrotomie 301

Soorten van pisbuisvernaauwingen 301

Vernaauwingen ten gevolge van ontsteking. . . 302 Vernaauwingen door contractuur 303

Sluiten