Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behandeling derzelve 306

Openrijting 809

Door likteeken te weeg gebragte vernaauwingen. . 317

Behandeling derzelve door uitzetting 318

Urethrotomie, gevallen van dezelve 320

V Poi.ypen tan de baakmoeder , die in de scheede

zich bevinden 338

Gevallen van dergelijke polypen 339

Vezelachtige polypen van het scheedegedeelte. . . 354

Voorkomen van deze polypen 357

VI Behandeling van uitzakking dek b aarmoe dek. 365

Gevallen van episiorrhaphie 366

Vernaauwing der scheede 368

Methode van den schrijver 370

Nieuwe pessaria 371

Sluiten