Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beteekenis der roode kernen en van liet overige mesencephalon

VOOR

spiertonus, lichaamshouding en iabyrinthaire reflexen.

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS Dr. A. J. P. VAN DEN BROEK, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, VOLGENS BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSITEIT TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 20 MEI 1924, DES NAMIDDAGS TE VIJF UUR,

DOOR

GIJSBERTUS GODEFRIEDUS JOHANNES RADEMAKER,

ARTS,

GEBOREN TE 'S-GRAVENHAGE.

LEIDEN. — EDUARD IJDO. — 1924.

Sluiten