Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uwe lessen, Zeergeleerde Schoemaker, Hooggeleerde Polak ÜANiëLS, Zeergeleerde Bijnen, tijdens mijn verblijf in het Haagsche Ziekenhuis, evenals de samenwerking met U mijne mede oud-assistenten, Rochat, Hendriks, de Konink, Streef en Roosenburg en met U, hooggeachte directrice Boer, herdenk ik dankbaar. Ook te midden van U bracht ik een gelukkige levensperiode door.

Ook is het mij een vreugde, mijn oud-collegae te Soerabaya hier mijn dank te kunnen betuigen voor hun wijze van samenwerking, waardoor ik aan mijn verblijf aldaar zoo aangename herinneringen heb; in het bijzonder denk ik hierbij tuin IJ, Zeergeleerde van Lissa.

U, Zeergeleerde Deutmann, dank ik tevens voor de zorgvuldige behandeling van mijn oogziekte. Zonder Uwe behandeling zou ik wellicht veel van dit onderzoek niet hebben kunnen verrichten.

Mej. Uitterwaal, den Heer Veldhuizen en vele anderen, welke mij bij mijn onderzoek behulpzaam waren, geldt mijn dankbaarheid; ook, en zeker niet het minst, geldt ze mijne vrouw, die, niettegenstaande ineens geheel vreemd in het rustige TJtrecht overgeplaatst, mij voor den arbeid in eigen woning niet alleen een aangename sfeer wist te scheppen, maar die tevens door het verzorgen van mijne proefdieren en door het vervaardigen van microscopische praeparaten mijn werk zoo zeer verlichtte.

Sluiten