Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschouwen we deze lijst, clan zien we, behalve één uitzondering, na sneden vóór het mesencephalon steeds normuien tonus ,terwijl rut sneden door het voorste deel van het mesencephalon voor de uittredingsplaatsen der nervi oculomotorii 2 X absoluut geen stijfheid (kat 8 en kat 18)

I X zeer dubieuse stijfheid (kat 21)

■2 X stijfheid optrad. (kat 9 en kat 14), zie de protocollen aan het einde

van dit boek).

De hersenen van kat 8, dus van de kat, welke na de meest caudale snede nog normalen spiertonus vertoonde, werden microscopisch onderzocht.

Kat 8.

(Voor uitvoerig verslag zie aan het einde van dit boek).

10 uur 25. Einde der operatie.

II uur. Ligt in zijligging, absoluut niet stijf, opriehtreflexen afwezig

11 uur 25. Absoluut niet stijf.

Labyrintlioprichtreflexen -f- zwak.

Liciiaamsoprichtreflexen 4 uur. Geen stijfheid.

Labyrintlioprichtreflexen + zwak, maar duidelijk.

Lichaamsoprichtreflexen op lichaam —

Halsoprichtreflexen +

4 uur SO. Toestand als boven. Het dier afgemaakt.

Obductie : In de schedeltiolte geen sterke bloeding. De sneevlakte gaat dorsaal door de toppen der corp. quadrigemina anteriora, ventraal door het voorste gedeelte der hersenstelen voor de uittredingsplaatsen der nervi oculomotorii. Links gaat de snede door den onderrand van het corpus geniculatum mediale, rechts is dit nagenoeg intact.

Microscopisch onderzoek: Het orale deel van de hersenstomp werd gesneden in seriecoupes van 35 ft dikte.

In de eerste 7 coupes is alleen bloed te zien met kleine stukjes onherkenbaar hersenweefsel.

Sluiten