Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de coupes 49—60 van serie 5 trekt de inham zieli van dorsaal naar ventraal terug, zoodat in coupe 55 beide oculomotoriuskernen zichtbaar zijn aan het dorsale einde van het

AFB. 7.

j -

hiaat (de top van de linker oculomotoriuskern was dus vermoedelijk afgesneden). Coupe 60 (zie afb. 7) vertoont nog slechts een kleine inkerving, welke hier door den rechter pes

de kleincellige roode kern de lemniscus medialis. Hier en daar stortingen aanwezig.

pedunculi cerebri gaat. Men herkent in het dorsale gedeelte van deze doorsnede de corpora quadrigemina anteriora en in het midden den aquaeductus Sylvii, omgeven door de substantia grisea centralis. Lateraal daarvan ter weerszijden den tractus mesencephalicus nervi trigemini en dén lemniscus lateralis. Ventraal van de substantia grisea zijn de oculomotoriuskernen, de fasciculi longitudinales posteriores en de decussatio Meynert herkenbaar. Nog meer ventraal aan beide zijden van de mediaanlijn de nucleus ruber parvocellularis. Langs den ventralen rand der doorsnede de pedes pedunculi cerebri, dorsaal omgeven door de substantia nigra. Tusschen deze laatste en r zijn nog kleine bloeduit-

Sluiten