Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de coupes 61—69 (serie 6) is nog steeds de buitenomtrek niet geheel gaaf. In de laatste vier coupes van deze serie begint het magnoeellulaire deel der roode kernen zich te vertoonen en ook dorsaal van deze kernen de vezelbundels van de oculomotoriuswortels. In de coupes 70—78 (serie 7) zien we de oculomotoriuswortels door den nucleus ruber magnocellularis heengaan en den ventralen rand van de doorsnede bereiken.

De 82e coupe (serie 8) vertoont den overgang van de wortelvezels in de oeulomotoriuszenuw. In coupe 87 liggen ten slotte de meest caudale groote cellen der roode kernen. In de volgende coupes zijn deze cellen niet meer te vinden.

Konijn 15 was dus gedecerebreerd door een totale dwarsincisie gaande door de corpora quadrigemina anteriora, door of precies vóór de toppen der oculomotoriuskernen en kleincellige roode kernen, en door de hersenstelen

I a IV2 mM. vóór de aanhechtingsplaatsen der nervi oculomotorii.

Na deze dwarse snede bestond een normale spiertönusverhouding. Het centrum, dat deze verhouding regelt, moet dus caudaal van het niveau dezer snede liggen.

Om het meest orale niveau te vinden, waarin een doorsnijding steeds een verdwijnen der normale spiertonusverhouding ten gevolge had en steeds door onthersenmgsstjjfheid gevolgd werd, werden ook de overgebleven hersendeelen van konijn 17 en konijn 7 onderzocht.

Konijn 17.

(Voor uitvoerig verslag zie achter in dit boek).

10 uur 45: Einde der operatie.

II uur 80: Haalt spontaan adem. Het dier is zeer stijf.

11 uur 50: Zeer stijf, zeer sterke strektonus van alle vier de extremiteiten.

Labyrinthoprichtreflexen —

Lichaamsoprichtreflexen op den kop —

op het lichaam —

Halsoprichtreflexen op het bekken +

op de voorste lichaamshelft ?

Door de sterke stijfheid is de invloed van den hals op de voorste lichaamshelft niet na te gaan; de sterk gestrekte voorpooten maken een oprichten van dit lichaamsgedeelte onmogelijk.

£ uur: Voortdurend zeer stijf. Blijft tijdens draaien voor het onderzoek op nystagmus ineens dood.

Obductie: Geen bloeding in de schedelholte; de sneevlakte gaat door het voorste gedeelte der corpora quadrigemina anteriora en door de voorste ponshelft. De nervi oeulomotorii zijn doorgesneden,. de linker nervus trochlearis (de rechter is door bloedstolsels onzichtbaar) en de nervi abducentes zijn intact.

Microscopisch onderzoek: Het orale gedeelte werd in seriecoupes van 35 p gesneden. De coupes 1 tot en met 9 (serie 1) bevatten 2 stukken hersenweefsel, welke geheel los van elkaar zijn. Het dorsale stuk bevat gedeelten van de corpora quadrigemina anteriora, het ventrale stuk bevat ponsweefsel.

In coupe 15 (serie 2 n°. 6) krijgen deze twee stukken voor het eerst aan de eene zijde contact en is de la.terale rand der doorsnede aan de eene zijde geheel gaaf. In het dorsale stuk zijn beide corpora quadrigemina anteriora (het eene geheel intact, het andere aan de laterale zijde gelaedeerd), de aquaeductus Sylvii, de substantia grisea centralis en de beide oculomotoriuskernen te zien. In het ventrale stuk zijn herkenbaar de nuclei mediales en de nuclei ventrales pontis. Er is nog geen braechium pontis gevormd. In het verbindingsstuk tusschen de twee deelen ligt de lemniscus lateralis.

Sluiten