Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lemniscus lateralis met zijn dorsale en laterale kern. Men ziet zijn vezels voor

een deel naar het corpus quadrigeminum postieum gaan, voor een deel er om heen. Langs de mediaanlijn meer ventraal zijn de lemnisci mediales zichtbaar. De hersenstelen liggen in deze doorsnede reeds dicht bij den ventralen rand, zijn echter nog door de nuclei mediales en de nuclei ventrales pontis omgeven.

Be operatiesnede bij konijn 17 was dus gegaan door het voorste deel der corpora quadrigemina anteriora, door Tiet caudale deel der oculomotoriuskernen, vóór de decussatio brachii conjunctivi en door den pons voor de ponsarmen. Bus juist achter den nucleus ruber.

Ook konijn 7 werd microscopisch. onderzocht:

Konijn 7.

(Voor uitvoerig verslag zie achter in dit boek). 11 uur: Einde der operatie.

11 uur 50: Zeer sterke stijfheid. De nek, voor- en achterpooten zijn sterk gestrekt. Bij knijpen in den staart maakt het liggende dier loopbewegingen. Labyrinthoprichtreflexen —

Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam —

„ op den kop —

Halsoprichtreflexen -)-

2 uur: Zeer stijf, toestand als boven.

4 uur: De hartswerking is zeer slap geworden, de ademhaling schokkend en onregelmatig. Het dier is nu geheel tonusloos en wordt daarom gedood.

Macroscopisch hersenonderzoek. Aan de ventrale zijde zijn het ruggemerg, de- medulla oblongata, de pons en stukken der hersenstelen te herkennen; de laatsten door bloedcoagula bedekt. Aan de dorsale zijde zit het intacte cerebellum. De middenhersenstomp is (bij het fixeeren) sterk uitgezakt en liet cerebellum is over de sneevlakte heengeklapt, waardoor de verschillende deelen der sneevlakte niet te onderkennen zijn.

M i c r o s c op isch onderzoek: Het orale deel van het hersenstuk is in coupes van 30 ij. dikte gesneden.

In de coupes 1—iO is niets dan een door bloedingen onherkenbare hersenmassa te zien.

De coupes 41—50 vertoonen slechts doorsneden door de corpora quadrigemina anteriora, terwijl de coupes 51—90 cerebellum met corpora quadrigemina posteriora te zien geven. De doorsneden zijn nog geheel onvolledig en vertoonen een sterk gehavenden ventralen rand.

Sluiten