Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

HET HERSENNIVEAU VAN HET CENTRUM DER LABYRINTHOPRICHTREFLEXEN.

In het eerste hoofdstuk hebben we gezien, dat bij het oprichten van uit een zijligging in de normale opgerichte houding bij dieren drie groepen van reflexen een rol spelen.

1. de labyrinthoprichtreflexen, door prikkels van uit de labyrint hen;

2. de lichaamsoprichtreflexen, door prikkels van uit het lichaamsoppervlak ;

3. de halsopriehtreflexen, door prikkels van uit de diepere halsdeelen.

Bij konijnen zijn waarschijnlijk uitsluitend deze reflexen werkzaam, bij normale katten spelen ook optische indrukken een rol.

De labyrinthoprichtreflexen onderzoekt men door het dier aan het bekken of aan de pooten in verschillende houdingen in de lucht te houden. Wordt de kop, zoowel bij de verschillende zijliggingen, bij rugligging, als bij hangen met den kop onder of boven, in den normalen opgerichten stand gehouden, dan zijn de labyrinthoprichtreflexen geheel intact.

Men moet het dier niet op een onderlaag onderzoeken, daar dan de lichaamsoprichtreflexen optreden. Wel zou men het eventueel onder water kunnen onderzoeken. Een kat moet men tevens blinddoeken en wel liefst met een niet drukkende kopkap, om de optische oprichtreflexen uit te sluiten.

De labyrinthoprichtreflexen ontstaan, wat het oprichten van den kop van uit een zijligging betreft, volgens Magntjs en de Kt.kvv door prikkels \an uit het sacculushoofdstuk, welke, volgens hen, waarschijnlijk gaan over een centrum in de middenhersenen, daar zij deze reflexen niet meer zagen optreden na dwarse doorsnijdingen in het niveau, dat ligt voor den proximalen rand der corpora quadrigemina posteriora en vóór den voorrand van den pons en evenmin natuurlijk na nog lagere dwarse doorsnijding. Zij meenden een twijfelachtige grensreaetie te zien na een snede, welke juist caudaal van de corpora quadrigemina anteriora en door de hersenstelen, links 2 mM., rechts precies voor den pons, gegaan was.

Absoluut zeker constateerde Magnus nog de aanwezigheid van dezen reflex bij een konijn na een dwarse snede, welke dorsaal: rechts door het midden, luiks door het achterste derde deel van het corpus quadrigeminum

4

Sluiten