Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

links door de pars magnocellularis, rechts door de pars parvocellularis der roode kern gaat. Ook in coupe 66 is nog geen volledige middenhersendoorsnede te zien; noch de dorsale,

ATB. 17.

noch de ventrale rand is gaaf. In het dorsale gedeelte zijn nu groote stukken van de corpora quadrigemina anteriora herkenbaar, terwijl de ventrale rand nu beiderzijds door

AFB. 18.

de pars magnocellularis der roode kernen gaat.

Evenzoo is de hersendoorsnede van coupe 85 nog incompleet. Met stippellijnen is op de afbeelding aangegeven, hoe de rand ongeveer loopen zou, wanneer hij geheel volledig was.

In het ventrale gedeelte zien we een volledige doorsnede van het caudale einde der rechter roode kern, terwijl van het caudale gedeelte der linker roode kem nog steeds het ventrale deel is afgesneden. Ook in deze coupes zijn nog de oculomotoriuskernen, de deeussatio van Meynert en de nog steeds onvolledige corpora quadrigemina anteriora te zien.

Coupe 95, welke een meer, maar nog lang niet volledige middenhersen¬

doorsnede vertoont, gaat door den achterrand der corpora quadrigemina anteriora en door de toppen der corpora quadrigemina posteriora.

Sluiten