Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V

HET HERSENNIVEAU DER CENTRA VAN DE LICHAAMSOPRICHTREFLEXEN.

Legt men een dier in zijligging op een onderlaag, dan richt het zich op en gaat overeind zitten. Dit doet ook het geblinddoekte labyrinthlooze dier. Dit oprichten geschiedt vooral onder invloed van prikkels opgewekt door den tegendruk der onderlaag op het halfzijdige lichaamsoppervlak. Dit zijn de lichaamsoprichtreflexen. Magnus toonde aan, dat ook deze reflexen waarschijnlijk een centrum in de middenhersenen hebben, daar hij ze niet meer zag optreden na sneden caudaal van dit hersengedeelte.

De lichaamsoprichtreflexen helpen zoowel den kop (lichaamsoprichtreflexen op den kop) als het lichaam (lichaamsoprichtreflexen op het lichaam) bij het aannemen van de normale opgerichte houding. We willen nu eerst het mechanisme der laatste reflexen nader nagaan, namelijk van de:

Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam.

Men verricht het onderzoek op het aanwezig zijn van deze reflexen door het dier in zijligging op een onderlaag te leggen, den kop in zijligging vast te houden en te zien of het lichaam zich opricht. Zoo noodig kan men het dier daarbij wat heen en weer schudden om de prikkeling uitgeoefend dooide onderlaag te versterken.

Dit is de beste wijze om deze reflexen met absolute zekerheid aan te toonen, echter worden hierbij zeer zware eischen aan de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam gesteld. De halsoprichtreflexen toch en eveneens de zwaartekracht zullen trachten het lichaam in zijligging te doen blijven. Er bestaat dus een strijd tusschen de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam en de halsoprichtreflexen, waarbij deze laatsten gesteund worden door de zwaartekracht. Zijn de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam in onverminderde sterkte aanwezig, dan kunnen ze deze twee tegenwerkende krachten overwinnen. We zien dat bij het normale dier en evenzoo bij het thalamusdier. Deze richten in bovengenoemde omstandigheden direct het lichaam op.

Zijn echter de lichaamsoprichtreflexen wat verzwakt, terwijl dit niet het geval is met de halsoprichtreflexen, dan zullen de eersten het lichaam niet meer overeind kunnen brengen, als de kop in zijligging vastgehouden wordt. Deze toestand zal vaak na dwarse doorsnijdingen door den thalamus aanwezig

Sluiten