Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het dier het achterlichaam op te richten, ook als de kop in zyligging" vastgehouden wordt. Het gelukt het konijn echter niet dit volledig tot stand te brengen.

Lichaamsoprichtreflexen op den kop '? ; deze reflexen waren door het aanwezig zijn der labyrinthoprichtreflexen niet na te gaan. Legt men het dier voorzichtig op de linker zijde, dan brengt het direct den kop en het voorlichaam overeind, valt echter telkens bij de pogingen om ook het achterlichaam op te richten terug. Dit herhaalt zich tot het dier ten slotte slaagt om over den buik in rechter zijligging te rollen. Liggend op de rechter zijde, richt het konijn ook den kop en het voorlichaam op. Het gelukt echter het dier niet van uit deze zijligging het achterlichaam op te heffen. Na vergeefsche pogingen blijft het dier ten slotte uitgeput geheel in rechter zijliggïng lig'gen. Halsoprichtreflexen +, zoowel op voor- als achterlichaam, zooals bij draaien

van den kop van het in rugligging gebrachte dier te zien is.

Tonische halsreflexen -f-, zoowel bij voor- als achterover bewegen van den kop van het op zijde liggende dier als bij wenden van den kop van het in rugligging gehouden dier.

Tonische labvrinthreflexen + ?, bij rugligging lijkt de spiertonus der strekspieren van de extremiteiten iets hooger dan bij buikligging.

Liftreactie |

Sprongopvangreflex _|_

Kopdraai-reacties en -nareacties ?, later zwak +.

Rechter oog. Linker oog.

Verticale compensatoire oogreacties -f- _|_

„ oogdraai-reacties -f- _j_

» „ -nareacties _|- _|_

» „ -nystagmus _j_ _|_

» ,i -nanystagmus -)- _j_

Rotatoire compensatoire oogreacties -j- _|_

„ oogdraai-reacties en -nareacties -)- _|_

» „ -nystagmus en -nanystagmus + _|_

Horizontale „ -reacties en -nareacties -| .

n n -nystagmus en -nanystagmus + _|_

Alle reacties zijn zeer sterk, geheel als bij een normaal konijn.

10 Jan.

10 uur v.m.: Leeft nog, maar de ademhaling is zeer snel. Het dier vertoont geen stijfheid en heeft deze ook niet vertoond.

Bij hangen met den kop naar onder, wordt de kop 15° naar rechts t. o v het bekken gedraaid.

Labyrinthoprichtreflexen +, van uit beide zijliggingen in de lucht wordt de kop geheel m den normalen opgerichten stand gebracht.

De lichaamsoprichtreflexen op het lichaam zijn niet aanwezig. Wel wordt de kop als het dier op een onderlaag ligt opgericht gehouden.

De halsoprichtreflexen zijn nog aanwezig, zoowel op voor- als achterlichaam. Ook de tonische hals- en labvrinthreflexen. Legt men het dier in rechter zij ïggmg en draait daarna den kop in den opgerichten stand, dan heeft de rechter voorpoot meer strektonus dan de linker; draait men den kop zoo, dat e onderkaak boven komt, dan is de strekspiertonus van beide pooten nagenoeg ge ijk, misschien iets sterker van den linker voorpoot.

Liftreactie |

Sprongopvangreflex Kopdraai-reacties en -nareacties -f-

De o acties niet meer op tp wekken De ^ ^

terwijl de linker wijd is. '

Daar de reflexen dus minder worden, het dier gedood.

M,^i"°SCOpiSCh onderzoek: Het hersenpraeparaat werd van oraal naar caudaal in seriecoupes gesneden.

Sluiten