Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte zien we in coupe 9 van plaat 18, dat het eene eorpus quadrigèminum

posticum geheel is afgesneden, maar het andere caudaal een kleine verbindingsbrug met het ventrale deel van den hersenstam heeft behouden. Deze verbindingsbrug is 16 coupes, dus 16 X 30 fj. — 480 ft, derhalve nog geen halve millimeter dik.

Bij konijn Mata Biroe was dus nagenoeg het geheele mesencephalondak afgesneden en desniettegenstaande zat, liep en sprong het als een normaal konijn met normale spiertonusverhouding, terwijl ook de labyrinthoprichtreflexen en de lichaamsoprichtreflexen geheel intact waren.

Op bijgaande afbeelding (No. 49) zijn de bij konijn Nanel en bjj konijn Mata Biroe aangebrachte sneden aangegeven in een teekening van een lengtedoorsnede door de hersenen van een konijn.

AFB. 49.

AFB. 48.

Sluiten