Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verticale oogdraai-reacties +, rechts en links, naar boven

en naar beneden.

„ oogdraai-nareacties +

„ oogdraai-nystagmus en -nanystagmus -jRotatoire oogdraai-reacties +, rechts en links, zoowel met

de bovenpool naar voren als naar achteren.

„ oogdraai-nareacties +

„ oogdraai-nystagmus en -nanystagmus +

Horizontale oogdraai-reacties -)-, rechts en links, zoowel naar

den neus als naar het oor.

„ oogdraai-nareacties -f-

„ oogdraai-nystagmus en -nanystagmus -\-

Hoewel het dier geheel normaal zit, loopt, springt, moeilijk in zijligging is te brengen en het achterlichaam op blijft zitten als de kop langzaam in zijligging wordt gebracht, richt het konijn het achterlichaam niet op uit zijligging met in zijligging gefixeerden kop; dus niet, hoewel de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam bijna zeker aanwezig zijn.

4 uur: Het dier heeft een licht, longoedeem.

Schedelhuidnaad geopend. Een £ mM. diepe steek in de mediaanlyn van het ventrale mesencephalonoppervlak toegebracht bij den voorrand vort het corpus interpedunculare en tussclien de uittredingsplaatsen der nervi oculomotorii.

i uur 10: Einde der 2e operatie. Longoedeem wat toegenomen.

4 uur 20: Geen spoor van stijfheid. Gaat nog spontaan in den normalen stand zitten en

maakt bij prikkeling enkele sprongen. Is daarna zeer kortademig.

4 uur ZO: Stijfheid —, geen spoor.

Labyrinthoprichtreflexen +, zoowel bij hangen met den kop beneden (kop hangt nu symmetrisch) als met den kop boven, als bij beide z^jliggingen van het lichaam in de lucht wordt de kop in den normalen stand gehouden. Lichaamsopriehtreflexen op den kop 1

Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam ? Het dier doet van uit zijligging op een onderlaag met in zijligging vastgehouden kop, pogingen om het achterlichaam op te richten.

Halsoprichtreflexen +

Rechter oog:

Verticale compensatoire oogstanden Rotatoire „ „ 1

Verticale oogdraai-reacties en -nareacties +

„ „ -nystagmus en -nanystagmus +

Rotatoire oogdraai-reacties en -nareacties +, alleen met de bovenpolen der oogen

naar voren.

Horizontale oogdraai-reacties +, zwak.

Linker oog:

Verticale oogdraai-reacties en -nareacties +, zoowel naar boven als naar beneden.

Het dier vertoonde ook andere oogreacties op het linker oog, sterft echter ineens tijdens het onderzoek op deze reacties. Het longoedeem was voortdurend toegenomen.

Het hersenpraeparaat in 10 % formaline bewaard.

Sluiten