Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij konijn G was dus, nadat eerst de groote hersenen voor de thalami geëxtirpeerd waren, een steek toegebracht in de mediaanlijn van het ventrale mesencephalonvlak, welke tussehen de oculomotoriuswortels en door het ganglion interpedunculare tot aan de Forel 'sche kruising was doorgedrongen, echter deze kruising evenmin als de beide roode kernen gelaedeerd had. Het dier vertoonde na deze steekwond een geheel normale spiertonusverhouding, terwijl ook de labyrinthoprichtreflexen aanwezig waren.

Konijn H.

17 Oct. 19%%. Aethernarcose. — Tracheotomie. — Kunstmatige ademhaling met een mengsel van aether en lucht. — Nervi vagi en carotiden intact gelaten. — Trepanatie. —Schedeldak verwijderd. — Extirpatie der groote hersenen voor de thalami. — Narcose opgehouden. — Huidwond gehecht.

3 uur: Einde der operatie. Haalt spontaan adem. Corneareflex -j-,

3 wu,r 30: Loopt door de kamer rond. Geen spoor van stijfheid. De spiertonus der voorpooten is misschien wat verzwakt; de pooten glijden telkens uit.

3 war 50: Stijfheid —

Labyrinthoprichtreflexen -|-, zoowel bij de zijliggingcn als bij rug¬

ligging in de lucht.

Liehaamsopriehtreflexen op het lichaam -j-, richt het achterlichaam uit beide zijliggingen op, ook als de kop in zijligging wordt vastgehouden.

Halsoprichtreflexen -|-

Liftreactie -|-

Sprongopvangreflex -)-

Compensatoire oogstanden -|- allen, op beide oogen.

Oogdraai-reacties en -nareacties -|- allen, op beide oogen.

Oogdraai-nyetagmus en -nanystagmus -j- zoowel verticale, rotatoire als horizontale.

4 uur 20: Huidwond geopend. Een mM. diepe steek in de mediaanlijn van de ventrale

zijde van het mesencephalon toegebracht door den bovenrand van het corpus interpedunculare en tussehen de nervi oculomotorii. Het nauwkeurig toebrengen der steekwond was door bloedstolsels zeer moeilijk. Ook na den steek trad een vrij sterke bloeding op.

4 uur 30: Huid gehecht. Einde der operatie.

4 uur 35: Loopt en springt als te voren, geheel als een normaal lconijn.

Stijfheid —

Labyrinthoprichtreflexen zoowel bij zij- als rugligging, als bij

hangen met den kop beneden of boven in de lucht.

Liehaamsopriehtreflexen op het lichaam -|-, van uit beide zijliggingen op tafel

met in zijligging vastgehouden kop.

Halsopriehtreflex -(-

Tonische halsreflexen -f-

Tonische labyrinthreflexen ?

Liftreactie -f-

Sprongopvangreflex -|-

Kopdraai-reacties en -nareacties -f-

Compensatoire oogstanden ;—

Oogdraai-reacties en -nareacties —

(Het linker oog leek iets rotatoire compensatoire oogreacties te vertoonen).

5 uur: Reacties als boven. Het dier afgemaakt.

Sluiten