Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Jan., 's morgens. Het dier ligt steeds in zijligging. Laat men het rustig liggen, dan is de stijfheid niet sterk. Raakt men het aan, dan worden direct de voor- en achter pooten, de nek, de rug' en ook de staart sterk gestrekt. Is de kop maximaal achterover gegaan, dan worden de achterpooten opgetrokken gehouden. Houdt men den kop iets voorover, dan zijn ook deze pooten gestrekt.

Geen spoor van labvrinthoprichtreflexen, noch van lichaamsoprichtreflexen op het lichaam of op den kop zijn zichtbaar, evenmin van halsoprichtreflexen op het voorlichaam.

Temperatuur 34.5° C.

Pupillen beiden nauw.

Compensatoire en rotatoire oogreacties niet duidelijk.

's avonds 8 uur: Is om 5 uur kunstmatig gevoed. Wordt om 8 uur dood gevonden. Heeft alle melk uitgebraakt; de bek zit vol met kaasklonters, en ook de trachea, zooals bij obductie blijkt, bevat melkstolsels. Het dier is dus vermoedelijk gestikt.

Samenvattend heeft dit dier dus vertoond:

Stijfheid +

Labvrinthoprichtreflexen —

Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam —

Microscopisch onderzoek: In coupe 3 van plaat 11, welke door de corpoia quadrigemina anteriora, door de oeulomotoriuskernen en door de grootcellige roode kermen

AFB. 95.

gaat, zien we aan de eene zijde den geheelen ocUlomotoriuswortel van af de kern tot aan den overgang in de zenuw. In deze coupe is nog geen steekwond te zien, wel zijn groote bloeduitstortingen eenzijdig in de formatio reticularis zichtbaar evenals een kleine bloeding in de eene roode kern.

Sluiten