Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der lichaamsopricJitreflexen op het lichaam, de steek de tractus rubrospinales gelaedeerd had, maar niet geheel doorgesneden.

Resultaten dus, welke allen wijzen op een rol, gespeeld door de roode kernen en de rubrospinale banen bij de regulatie der normale spiertonusverhouding en bij het tot stand brengen der labyrinthoprichtreflexen en der lichaamsoprichtreflexen op het lichaam.

Daar door deze bevindingen het vermoeden van een invloed der roode kernen op den spiertonus en op het optreden van labyrinthoprichtreflexen en lichaamsoprichtreflexen op het lichaam zeer werd versterkt, werd getracht op nog een andere wijze de decussatio Forel te klieven. Bij het

Konijn A a

werd daarvoor onder kunstmatige ademhaling eerst groote hersenextirpatie verricht voor de thalami optici. Daarna werd een fijn, gebogen naaldje met dun zijden draadje gestoken in de sneevlakte, precies in de mediaanlijn, tusschen de beide thalami en daarna in het mediane sagittale vlak van het mesencephalon zóó gevoerd, dat het naaldje eerst iets dorsaal ging om ten slotte juist voor den voorsten ponsrand in de mediaanlijn van den ventralen mesencephalonwand te voorschijn te komen (zie afbeelding 101).

AFB. 101.

De bedoeling hiervan was een draadje óm de decussatio Forel te brengen, namelijk dorsaal en caudaal, zonder de kruising te laedeeren.

De einden van het draadje werden nu, zooals op de afbeelding zichtbaar is, samengeknoopt. De narcose werd beëindigd, de schedelhuid gehecht en het dier onderzocht.

Sluiten