Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

phalon gestoken in de richting naar de uittredingsplaatsen der nervi oculomotorii Daarna de mespunt in het mediane vlak iets op en neer bewogen om eventueel de kruising van Forel te klieven. — Het mesje teruggetrokken, de sehedelhuid gehecht en met narcose opgehouden.

3 uur 45: Einde der operatie. Het dier haalt spontaan en regelmatig adem. De cornea-

rerlexen zijn aanwezig. Het dier vertoont geen spoor van stijfheid

4 uur 10: Het dier zit geheel normaal, in normale houding. Loopt en springt na prikkeling

als een gewoon thalawmskonijn met een geheel normale spiertonusverhcmding

Bxcht zich, op tafel m zijhggmg gebracht, direct op; oolc het achterlichaam alleen

als de kop in zyhgging vastgehouden wordt. In de lucht gehouden, houdt liet

kop steeds %n den normalen stand, hoe men het lichaam ook houdt

btijtlieid.

Labyrinthoprichtieflexoii + ook bij m&ligging in de lueht. -Liclxaamsopric/htreflexen op den kop f

op het lichaam -|Halsoprichtreflexen |

Tonische halsreflexen _|_

Tonische labyrinthreflexen +> zwak zichtbaar bij draaien van den kop

Liftreactie Van °P e6n der ziJden Eggende dier.

Sprongopvangreflex _|_

Kopdraai-reacties en -nareacties +

Compensatoire oogstanden allen + (De oogreacties werden om bloeding te

voorkomen slechts vluchtig onderzocht.

Oogdraai-reacties allen _)_

De oogen staan niet gedevieerd.

4 uur 30: Daar de spiertonusverhouding en de oprichtreflexen geheel normaal waren, werd het dier door verbloeden (doortrekken der carotiden) afgemaakt.

mina ^teriora ° P ' ' ° " °nderZ°ek: In <™Pe 159> welke door de corpora quadrige-

voor de oculomotoriuskernen, dooi de kleincellige roode kernen en door het caudale deel van het corpus mammillare gaat, is het eerst de steekwond over eenige uitgestrektheid te zien.

Zooals op bijgaande afbeelding zichtbaar is, is de steek door den aquaeductus Sylvii gegaan, om daarna zijdelings wat af te wijken en eenzijdig den fasciculus longitudinalis posterior te doorboren.

De beide kleincellige roode kernen en het gebied tusschen deze ker¬

nen zijn geheel onbeschadigd

AFB. 105.

Sluiten