Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Microscopisch onderzoek: In coupe 65 (plaat 3 n°. 17), welke nog oraal van de corpora quadrigemina anteriora en van de oculomotoriuskernen ligt, is het steekkanaal, beginnend aan den dorsalen rand der coupe, reeds zichtbaar. Het steekkanaal loopt precies

AFB. 111.

Konijn V. Coupe 65.

in de mediaanlijn, gaat door den aquaeductus Sylvii en veroorzaakt ventraal van de substantia grisea centralis een groote bloeduitstorting, welke tusschen de beide kleincellige roode kernen ligt en welke het gebied tusschen deze kernen gedeeltelijk vernietigt, gedeeltelijk ventraalwaarts verdringt.

Sluiten