Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In coupe 182 van plaat 19, welke nog de trochleariskernen vertoont en eenzijdig de Gudden'sche kern en een ponsarm, ziet men dat het steekkanaal ook de decussatio bracchii conjunctivi cerebelli (Wernekink) doorsnijdt.

AFB. 119.

Bij konijn X, dat na een steek van uit het dorsale oppervlak van het mesencephnlon stijfheid vertoonde, en ivaarbij noch labyrinthoprichtreflexen noch lichaam soprichtreflexen op het lichaam zich voordeden, bleek dus bij het microscopisch onderzoek der hersenen de Forel'sche kruising juist in het mediane vlak van het mesencephalon geheel gekliefd te zijn.

Het derde konijn, dat na een dorsalen steek stoornissen van de regulatie der normale spiertonusverhouding vertoonde en eveneens van de labyrinthopriehtreflexen en van de liehaamsopriehtreflexen op het lichaam en waarvan de hersenen microscopisch werden onderzocht, was

Konijn Grisette.

7. Deo. 1922. Aethernarcose. — Trepanatie. — Schedeldak in een driehoek, met den sinus transversus als basis, verwijderd. — De sinus transversus bleef gespaard. — De dura gespleten en de beide lobi occipitales heel voorzichtig stomp uit elkaar gedrongen tot de corpora quadrigemina anteriora zichtbaar waren. — Daarna met een dun mesje een steek gegeven tusschen de caudale gedeelten der corpora

Sluiten