Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenals bij het onderzoek op vorige dagen iims dus ook nu weer de lichaamsoprichtreflex op het lichaam van uit de linker zijligging niet aantoonbaar, terwijl wel het achterlichaam uit de rechter zijligging werd opgericht om daarna vn linker zijligging te vallen, ook als de kop in rechter zijligging werd vastgehouden.

Een lichaamsoprichtreflex op den kop ivas bij linker zijligging evenmin aantoonbaar; omtrent het oprichten van den kop van uit rechter zijligging was niet met zekerheid uit te maken of dit alleen een gevolg was van de kopdraaiing of dat ook de lichaamsoprichtreflexen op den kop daaraan medehielpen.

Pakt men het dier in liet midden der wervelkolom beet en plaatst het met zijn vier pooten op tafel, dan ligt het achterlichaam in rechter zijligging, is de achterste thoraxapertuur naar rechts, maar de voorste naar links gedraaid (45°) en ligt de kop in linker zijligging. Hierbij is de rechter voorpoot gestrekt en geabduceerd en de linker voorpoot gebogen, dus geheel als boven bij het vasthouden van den kop in rechter zijligging; nu is echter de tonusverhouding overeenkomstig de tonische halsreflexen. Laat men het dier daarna los, dan richt het dier den kop even op, tegelijk slaat het bekken naar links om en rolt het dier in linker zijligging.

In rugligging met ten opzichte van den thorax symmetrisch geplaatsten kop zijn de rechter voor- en achterpoot duidelijk meer gestrekt; de strektonus is duidelijk sterker dan van de linker pooten.

De halsoprichtreflexen zijn bij draaien van den kop van het op den rug liggende dier duidelijk aanwezig.

Kopdraai-reacties en -nareacties -fSprongopvangreflex -(-

Liftreactie —, is moeilijk na te gaan door de sterke draaiing

van den kop.

Het linker oog is sterk naar beneden gedevieerd, zoowel als de kop in den normalen opgerichten stand als in rechter zijligging gehouden wordt. Bij linker zijligging van den kop is deze deviatie minimaal.

Het rechter oog is bij rechtop gehouden kop naar boven gedevieerd; bij rechter zijligging van den kop is deze deviatie maximaal; bij linker zijligging minimaal. De deviatie van het rechter oog bij in normalen stand geplaatsten kop is veel geringer dan van het linker.

Compensatoire oogstanden dus -)-

Oogdraai-reacties en-nareacties -|-, in alle richtingen en op beide oogen. Geen draai-nvstagmus der oogen, noch nanvstagmus konden worden opgewekt. Het konijn hoort en schrikt van geluiden. Ook ziet het. Soms tracht het van uit de linker zijligging den kop te brengen naar een voorgehouden koolblad. Af en toe schudt het sterk den kop heen en weer.

13 Dec. Het dier ligt evenals de vorige dagen op de linker zijde zonder pogingen te doen den kop of het lichaam op te richten. Ook de spiertonus is nog dezelfde; de achterpooten worden gestrekt gehouden met verhoogden strektonus en ook de nek is achterover gestrekt.

Knijpt men het dier in den staart, of prikkelt men het op andere wijze, dan maakt het bewegingen met den kop. De kop wordt daarbij van de onderlaag opgericht en draait tevens naar links. De kop valt terug en komt nu met het schedeldak op de onderlaag te liggen. De pooten zijn nu alle vier tevens maximaal gestrekt. Het dier gaat loopbewegingen maken tot het ten slotte over den rug in rechter zijligging rolt, uit welke ligging het echter direct weer over den buik in linker zijligging gaat, waarna het rustig blijft liggen.

Houdt men het dier in de lucht:

hangend met den kop onder, dan is het dier zeer onrustig en maakt het rolbewegingen met den kop; ten slotte als het dier vermoeid is, laat het den kop t. o. v. het bekken 135° naar links gedraaid en tevens 45° naar links gewend hangen,

hangend met den kop boven, dan hangt de kop in linker zijligging,

Sluiten