Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Winkler), zoodat een invloed langs dezen traetus op den spiertonus der achterpooten en op het oprichten van het achterlichaam moeilijk kan aangenomen worden.

Beschouwen we nu nogmaals de waarnemingen gedaan bij de konijnen Z, V, H en Grisette, waarlij een steek in de dorsale vlakte van het mesencephalon ivas toegebracht, dan zien we, dat bij deze konijnen, evenals bij de dieren met een steekwond in den ventralen wand van het mesencephalon:

1. de spiertonusverhouding geheel normaal was en de labyrinthoprichtreflexen evenals de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam normaal aanwezig waren na een steek in het mediane sagittale vlak, welke tot dan de Forel'sche kruising reikte, maar deze kruising, noch de roode kernen laedeerde;

II. de tonus der strekspieren van nek en extremiteiten verhoogd was en de labyrinthoprichtreflexen evenals de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam niet meer aantoonbaar waren als de steek de Forel'sche kruising gekliefd had;

III. de regulatie der normale spiertonusverhouding sterk gestoord tvas en tevens de labyrinthoprichtreflexen en lichaamsoprichtreflexen op het lichaam sterke stoornissen vertoonden na een steek, welke eenzijdig de roode kern gelaedeerd had en welke tevens aan dezelfde zijde vezels uit de Forel'sche kruising afkomstig van de andere roode kern doorgestoken had.

Ook werd nog getracht door middel van steken in de zijvlakten van het mesencephalon de roode kernen te vernietigen. Dit werd eerst, uitsluitend met behulp van twee steken gedaan, zoowel een in de linker als een in de rechter zijvlakte. Daarvoor werd een mesje van ter zijde dorsaal van den pes pedunculi cerebri, ter hoogte van de uittredingsplaatsen der nervi oculomotorii, 4 mM. diep naar binnen gestoken in de richting der bitemporale as. Vervolgens werd de mespunt evenwijdig aan de hersenstelen iets op en neer bewogen, met het doel de roode kern over haar geheele lengte te vernietigen, waarna hetzelfde aan de andere zijde plaats greep.

Ook deze steekwonden werden zoowel katten als konijnen toegebracht en ook nu zoowel mét, als zonder voorafgaande extirpatie der groote hersenen voor de thalami optici.

Echter bleek bij het microscopisch onderzoek van de hersenen van dieren, welke na dezen ingreep stijf waren, door de beide steken gezamenlijk meestal een zoo groote verwoesting te zijn aangericht en bleken zulke uitgebreide bloeduitstortingen opgetreden te zijn, dat de waarnemingen geen waarde hadden, wat betreft een onderzoek op de functies der roode kernen. Daarom werd vervolgens getracht met één enkelen steek de beide roode kernen of de decussatio van Forel te vernietigen. Zoowel na een enkelzijdige steekwond als

11

Sluiten