Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roode kernen en door het dorsale gedeelte van de Forel'sche kruising. Deze coupe gaat, zooals afbeelding 131 toont, door het eaudale deel der grootcellige roode kernen.

In coupe 151 zijn geen cellen van de roode kernen meer zichtbaar, terwijl coupe 167, welke door den overgang van de oculomotoriuskernen in de trochleariskernen en door den

AFB. 132.

voorrand van den pons gaat, eindelijk de beide steekkanalen vertoont, welke zooals op

afbeelding 132 te zien is, dorsaal van de Forel'sche kruising gaan en amdaal vcm de roode kernen.

\

Sluiten