Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De 4 coupes van plaat 11, welke links nog door den overgang van den oculomotoriuswortel in de zenuw, maar rechts reeds caudaal daarvan gaan, en waarin men aan beide zijden de oculomotoriuswortels door de roode kernen ziet gaan, vertoonen geen steekkanaal. Wel ziet men nog talrijke gedegenereerde vezels in den rechter fascicutus longitudinalis posterior, namelijk in het gedeelte dat ventrolateraal en direct lateraal van de oculomotoriuskern ligt. Ook de linker fasciculus longitudinalis posterior vertoont gedegenereerde vezels, maar in het laterale gedeelte, terwijl ook de oculomotoriuskernen, vooral de rechter, zwarte stippels vertoonen.

In de 8 coupes van de platen 12 en 13 is het eerst een steekkanaal te zien, dat op elke volgende coupe steeds langer wordt en dorsaal van de linker oculomotoriuskern en in den dorsalen rand van de rechter oculomotoriuskern ligt. Ook deze coupes vertoonen nog aan de linker zijde het gaan van den oculomotoriuswortel in de zenuw.

In de 5 coupes van plaat 14 is het steekkanaal reeds aanmerkelijk langer en overschrijdt ter weerszijden het gebied van de substantia grisea centralis, om in de laatste dezer coupes bijna dwars door de doorsnede heen te gaan. (Zie afb. 136).

AFB. 136.

Het steekkanaal gaat daarbij langs den ventralen rand van het linker corpus quadrigeminum anticum, door den linker tractus Deiters ascendens, welke evenals het laterale gedeelte van den linker fasciculns longitudinalis posterior stérk gedegenereerd is, langs den dorsalen rand der linker oculomotoriuskern, door het dorsale gedeelte der rechter oculomotoriuskern om, ventraal van het rechter corpus quadrigeminum posticum, door den lemniscus lateralis heen bijna den lateralen rand der coupe te bereiken.

Nagenoeg hetzelfde vertoonen de volgende, meer caudale, coupes.

Sluiten