Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFB. 138.

.FCWC.. iüriz

jboit

Zooals we op bijgaande afbeelding zien, gaat deze coupe door het caudale einde der corpora quadrigemina anteriora, door de corpora quadrigemina posteriora, caudaal van de trochleariskernen, door de t.rochleariswortels en door het orale gedeelte der ponsarmen. Ook in deze coupe is het gedeelte van den rechter lemniscus lateralis, dat naar het corpus quadrigeminum posticum gaat, geheel gedegenereerd terwijl ook in de overige deelen deibeide lemnisci laterales talrijke gedegenereerde vezels zichtbaar zijn, evenals in den rechter fasciculus longitudinalis posterior.

Ten slotte hierbij nog een afbeelding van een coupe door het myelencephalon, welke alleen degeneratie vertoont van den fasciculus longitudinalis posterior en van den fasciculus praedorsalis, echter niet zeer sterk en in hoofdzaak eenzijdig.

AFB. 139.

Sluiten