Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFB. 151.

In coupe 195, welke ook nog door de oculomotoriuskernen gaat en ventraal door hot ganglion interpedunculare, zijn meerdere verwondingen te zien, welke echter geen ononderbroken steekkanaal vormen.

Beide roode kernen zijn door twee groote, ter weerszijden van de mediaanlijn gelegen, laesies en door

bloeduitstortingen tusschen deze laesies in, geheel onherkenbaar en hier voor het allergrootste deel vernietigd.

AFB. 152.

In coupe 206, welke door de caudale helft der corpora quadrigemina anteriora, door de oculomotoriuskernen, door het ganglion interpedunculare en ventraal beiderzijds door den voorsten ponsrand gaat, zijn de beide steekkanalen zichtbaar.

Zooals op bijgaande afbeelding is te zien, gaat het eene steekkanaal dwars door de roode kern derzelfde zijde, deze kern geheel verwoestend, en dan over de mediaanlijn tot in de roode kern der andere zijde, terwijl het andere steekkanaal ook dwars door deze roode kern heen gaat, een groot deel van deze kern verwoestend. Slechts ventraal van dit steekkanaal zijn nog enkele groote cellen der roode kern te herkennen.

Sluiten