Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Microscopisch hersenonderzoek: In de S coupes van plaat 24, welke door het voorste gedeelte der corpora quadrigemina anteriora, vóór de oculomotoriuskernen, door het kleincellige deel der 100de kernen en aan de rechter zijde door den voorsten ponsrand gaan, is een steekwond te zien in. het gebied mediaal en ventraal van de roode kernen en dorsaal van het ganglion interpedunculare.

Geheel hetzelfde is te zien in de 8 coupes van plaat 25, welke ook nog allen voor de

oculomotoriuskernen liggen.

In de 8 coupes van plaat 2<>, waarin voor het eerst de toppen der oculomotoriuskernen zichtbaar zijn en evenzoo groote cellen in de roode kernen en waarin langs den ventralen rand der doorsnede beiderzijds deelen van den oralen ponsrand te zien zijn, is reeds een duidelijk steekkanaal waarneembaar. Dit kanaal begint lateraal van de linker roode kern, loopt dan mediaalwaarts door den ventralen rand van deze kern, daarna dorsaal van het ganglion interpedunculare door de decussatio Forel, vervolgens door de substantia nigra om in den pes pedunculi cerebri der rechter zijde te eindigen.

Geheel hetzelfde vertoonen de 8 coupes van plaat 27. Zooals we op de microphotographie der 2e coupe zien, gaat het steekkanaal juist door het ventrale deel der linker roode kern en

AFB. 155.

vernietigt daarvan het ventrale deel, terwijl in het dorsale gedeelte dezer kern bloeduitstortingen zichtbaar zijn. Daarna doorsnijdt het kanaal de decussatio Forel en veroorzaakt een groote, ventraal tot aan het ganglion interpedunculare reikende, verwonding. De steekwond gaat vervolgens door het begin van den rechter tractus rubrospinalis, daarna door den lemniscus medialis derzelfde zijde om in den pes pedunculi cerebri te eindigen.

Sluiten