Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De spiertonusverhouding, de labyrinthoprichtreflexen en de lichaamsopriehtreflexen op het lichaam waren ook normaal aanwezig, als behalve het toebrengen van den steek tevens de groote hersenen met corpora striata geëxtirpeerd waren; dus niettegenstaande het doorgesneden zijn der cortico-spinale pyramidenbanen (konijnen G, H, I, Z, M).

Voor het in stand houden van den normalen spiertonus, van de labyrinthoprichtreflexen en van de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam, heeft het konijn dus niet noodig: de groote hersenen, de corpora striata, de thalami optici, het oraal van de roode kernen gelegen gedeelte van het mesencephalon, noch het dorsaal van de oogspierkernen gelegen mesencephalongedeelte met de corpora quadrigemina, terwijl ook na verwondingen van het overige mesencephalongedeelte, welke de roode kernen, de decussatio Forel en de rubrospinale banen intact laten, deze functies onveranderd kunnen voortbestaan. De verschillende waarnemingen gedaan bij de experimenten op katten pleiten sterk voor een geheel gelijke verhouding bij deze dieren.

Bij geen der dieren, welke na de operatie een normale spiertonusverhouding, labyrinthoprichtreflexen en lichaamsoprichtreflexen op het lichaam hadden, werden bij microscopisch onderzoek de roode kernen ,de Porei 'sche kruising, noch de rubrospinale banen vernietigd gevonden; ook niet bij enkele andere, hier niet vermelde, gevallen.

Daarentegen trad steeds stijfheid op en waren de labi/rinthoprichtreflexen en lichaamsoprichtreflexen op het lichaam verdwenen na:

I. dwarse doorsnijdingen van het geheele mesencephalon in niveau's caudaal van de roode kemen;

II. dwarse doorsnijding van het ventrale gedeelte van het mesencephalon caudaal van de roode kernen (konijn Kleine Zwarte);

III. na steken in het ventrale gedeelte van het mediane vlak van het mesencephalon, welke juist de Forel'sehe kruising kliefden (konijnen B, Q, S en kat Black and White);

IY. na steken in het dorsale gedeelte van het mediane vlak van het mesencephalon, welke de decussatio Forel doorsneden (konijnen XenY);

V. na steken in den zijwand van het mesencephalon, welke of de roode kernen verwoest hadden (konijn O) of de decussatio Forel (konijn R. G. I.) of de tractus rubrospinaleis (konijn Urotropine),

\ I. terwijl in alle gevallen, waarbij een abnormale spiertonusverhouding met verhoogden extensortonus opgetreden was evenals stoornissen zoowel van de labyrinthoprichtreflexen als van de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam, de roode kernen, de Forel'sehe kruising of de rubrospinale banen gelaedeerd gevonden werden (kat Mediana, konijn Grisette, kat Louise).

In deze laatste gevallen (VI) waren zoowel de stoornissen van bovengenoemde functies als de gevonden verwondingen van het roode kernsysteem aan de eene zijde sterker dan aan de andere zijde.

Sluiten