Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook verdient in dit opzicht het vaak geheel afwezig zijn van hypertonie b;j kinderen met kolossalen hydrocephalus de opmerkzaamheid. Gezien de geheel platgedrukte en veranderde hersenschors kan in die gevallen toch niet van heel veel functies langs de cortico-spinale pyramidenbanen sprake zijn.

AFB. 177.

Kind van zes jaar met hydrocephalus.

De occipito-frontale schedelomtrek bedraagt 69 cM.! Het kind is volslagen idioot, kan niet loopen, beweegt echter de extremiteiten vrij en vertoont geen hypertonie. Psychiatrische en Neurologische Kliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht.

De bedoeling van al het voorgaande is niet te willen bewijzen, dat langs de pyramidenbanen geen spiertonus regelende invloeden gaan. Integendeel werd bij de in hoofdstuk VII beschreven proeven een invloed van het intact zijn der groote hersenen op den spiertonus bij katten waargenomen en het vermoeden uitgesproken van een invloed op den spiertonus langs de pyramidenbanen.

Maar wel volgt uit het voorgaande, dat de rol van geheele of gedeeltelijke vernietiging der corticospinale pyramidenbanen bij het veroorzaken van hypertonische verschijnselen bij den mensch tot nu toe veelal tc hoog werd aangeslagen.

In de literatuur worden beschreven: „Ein Mensch ohne Grosshirn'' en „Ein Kind ohne Grosshirn". Het eerste geval wordt vermeld door EdIngek en Fischek. (37) en is een mensch van 3% jaar, waarbij door een intra-uterien proces de geheele groote hersenen in een vlies, waarin echter de geheele hersenstructuur nog macroscopisch te herkennen was, veranderd waren. Dit kind werd vermoedelijk in de 4e week na de geboorte stijf en bleef tot aan zijn dood zoo liggen.

Behalve de groote hersenen ontbraken eenzijdig de nucleus caudatus en het putamen, verder beiderzijds nagenoeg geheel de thalamus opticus, het corpus geniculatum mediale en het corpus mammillare. Ook waren de kernen van den hypothalamus niet duidelijk te herkennen en vertoonden de substantia nigra en de roode kernen afwijkingen (in den dorso-

Sluiten