Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tumor nooit lag op de plaats, waar de roode kernen normaliter liggen, maar het gebied der roode kernen steeds door het randgedeelte van den tumor werd ingenomen. Voor de localisatie van het begin van den tumor zij op de beginsymptomen gewezen, welke in geval I spraakstoornissen waren, in geval II sufheid met pupilstoornissen, in geval III duizeligheid met evenwichtsstoornissen en dubbelzien en ten slotte in geval IV, waar de tumor waarschijnlijk van de hypophyse uitging, blindheid. In twee gevallen ontstond de stijfheid, niettegenstaande door trepanatie de verhoogde druk was weggenomen, terwijl ze in het geval van (Ioni>on Holmes aanwezig was niettegenstaande de tumor ook de pyramidenbanen niet verwoest had, deze banen geen Marchi-degeneratie vertoonden, en nagenoeg alleen de rubrospinale banen gedegenereerd waren.

Een in alle opzichten overeenstemmen dus van de waarnemingen in deze gevallen met die bij de proeven op kat en konijn.

Als laatste gedeelte van dit hoofdstuk zij nog nagegaan welke verschijnselen de verschillende onderzoekers zagen bij patiënten, waarbij na den dood macroscopisch zichtbare veranderingen van de roode kern als tumoren, ontstekingshaarden, bloedingen enz. gevonden werden.

Wat de tumoren betreft, bestaat steeds het bezwaar, dat men absoluut nooit weet of de verschijnselen daarbij waargenomen door het uitvallen van de functies der vernietigde deelen te voorschijn worden geroepen of door den verhoogden druk op andere hersendeelen. De gevonden verschijnselen hebben daarom steeds een slechts zeer betrekkelijke physiologische waarde. Niettegenstaande dit laatste en niettegenstaande in het vorige gedeelte reeds enkele gevallen van tumoren, welke de roode kernen verwoest hadden, nader beschouwd werden, volgen hier toch nog de twee volgende gevallen.

Tumoren in de roode kern.

I. Glioom van de roode kern.

Gordon Holmes (48) vond bij de obductie van een kind, als eenige afwijking in de hersenen, een kleinen, gliomateusen tumor ter grootte van een hazelnoot (1.7 cM. op doorsnede) in het caudale gedeelte van de linker helft van het mesencephalon, den linker pes peduncidi cerebri infiltreerend, de linker substantia nigra en de linker roode kern verwoestend. Dorsaal van dezen tumor was een kleine cyste, welke de nuclei oculomotorii en de corpora quadrigemina vernietigd had.

Gordon Holmes onderzocht pons, medulla en ruggemerg met de Marchimethode en vond alleen degeneratie in de rechter pyramidsnbaan en in den rechter tractus rubrospinalis. Be degeneratie van de pyramidenbaan was slechts gering.

Deze hersenen waren afkomstig van een jongen van 6 jaar, waarvan de ouders drie maanden voor zijn opname in het ziekenhuis bemerkt hadden, dat zijn rechter extremiteiten steeds zwakker werden. Hij liep daardoor moeilijk■ en had neiging om alleen zijn linker hand te gebruiken, üe rechter arm ivas onzeker en beverig bij willekeurige bewegingen. Het kind klaagde verder over achterhoofdspijnen en was ook sedert drie weken scheel gaan zien.

Sluiten