Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dit kind bestond dus een haard, welke de linker roode kern verwoest had en welke een jaar voor den dood de eerste klinische verschijnselen had gegeven, terwijl de symptomen 4% maand voor het sterven waren: een lnemiparese rechts met spastische verschijnselen, met intentietremor en met ataxie.

Verweekingshaarden in de roode kern.

VIII. Een merkwaardig geval wordt hiervan medegedeeld door Henri Claude en mademoiselle Loyez (24 en 25). Zij vonden een kleinen verweekingshaard in de rechter mesencephalonhelft, welke het mediale gedeelte der rechter roode kern verwoest had.

De middenhersenen werden in seriecoupes gesneden. In de coupe, gaande door de hersenstelen en door het voorste deel der decussatio bracchii conjunctivi cerebelli, verwoestte het haardje iets meer dan de mediale helft der roode kern en reikte dorsaalwaarts tot aan den fasciculus longitudinalis posterior (er zijn gedegenereerde vezels van dezen fasciculus naar de roode kern gaande zichtbaar). Aan de ventrale zijden lijken de substantia nigra en de pes pedunculi cerebri geheel ongedeerd, en ook nagenoeg de lemniscus medialis.

In een coupe, welke iets meer oraal lag, neemt de verweekingshaard precies de geheele roode kerndoorsnede in (zie afb. 185).

AFB. 185.

Uit: Henri Claude et Lévy Valensi;

Maladies du Cervelet et de 1'Isthme de 1'Encéphale. Paris, 1922.

Nog meer oraal in de coupe door de oculomotoriuswortels (zie afb. 186) is alleen het mediale deel der roode kern weer verweekt en zijn ook de mediaal van deze kern loopende vezels van den oculomotoriuswortel aangetast.

Sluiten