Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het microscopisch onderzoek van de hersenen van konijn 31, dat rotatoire compensatoire oogstanden van het rechter oog vertoonde, blijkt, dat de dwarse doorsnijding van het mesencephalon aan de linker zijde juist tusschen de oculomotoriuskern en trochleariskern had plaats gehad.

Een oraal van de trochleariskern gelegen centrum is voor het tot stand komen der rotatoire compensatoire oogstanden dus niet noodzakelijk.

Volledigheidshalve volgen hier ook de verslagen van het onderzoek op de twee andere konijnen, welke met een kruis op de corneae werden onderzocht, hoewel bij deze gevallen geen microscopisch hersenonderzoek werd verricht.

Konijn 25.

Gewicht 2.15 K.G.

17 Febr. 192%. Operatie. — Techniek geheel als bij konijn 31. — Voor de operatie op beide corneae een kruis gebrand.

11 v/ar: Einde der operatie. Het dier met rust gelaten.

1 u/ur: Verticale compensatoire oogstanden rechteroog -)- linkeroog *

Rotatoire „ „ rechteroog + linkeroog +,

zoowel naar voren als naar achteren.

Verticale oogdraai-reacties en oogdraai-nareacties rechter oog + linker oog + Rotatoire „ „ „ rechteroog + linkeroog +

Horizontale „ „ „ rechteroog + linkeroog +

De deviaties bij de verschillende oogdraai-reacties waren veel sterker dan die bij de compensatoire oogstanden.

2 war 30: Labyrinthaire compensatoire oogdeviaties

verticale rechter oog + linker oog +, zoowel naar boven als naar beneden, rotatoire rechteroog -|- linkeroog -|-, zoowel naar voren als naar achteren. Oogdraai-reacties verticale rechter oog -j- linker oog +

rotatoire rechter oog -f- linker oog -)horizontale rechter oog -f- linker oog -f-

3 uur 30: Er komen geen nieuwe reacties bij, integendeel worden de bovenstaande zwakker.

Het dier daarom gedood.

Obductie: De sneevlakte gaat dorsaal 1 a 2 mM. oraal van de corpora quadrigemina anteriora en ventraal ongeveer door het midden der hersenstelen juist voor de uittredingsplaatsen der nervi oculomotorii.

De nervus oculomotorius, de nervus trochlearis en de nervus abducens zijn beiderzijds intact.

Konijn 28.

Gewicht 2.04 K.G.

27 Febr. 1922. Operatie. — Techniek geheel als bij konijn 31. — Voor de operatie een kruis op beide corneae gebrand.

10 uur 30: Einde der operatie. Het dier met rust gelaten.

11 imr 30: De pupillen zijn beiderzijds wijd; de linker misschien wat wijder dan de rechter.

De corneareflexen beiderzijds positief. Bij aanraken van de rechter cornea beweegt de oogbol naar achter-boven, bij aanraken van de linker ziet men alleen de 3 oogleden bewegen.

Labyrinthaire compensatoire oogdeviaties verticale rechter oog + linker oog —

rotatoire naar voren + + zwak

naar achteren + +

Sluiten