Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De waarnemingen gedaan bij konijnen, waarbij voor de operatie een kruis op de eornea gebrand was, zijn vermeld in het volgende lijstje.

Oogdraai-reacties Oogdiaai-

, f r\ a i nystagmus of

Niveau der dwarse nareactie* ' Oogdraai-

nareactie.. nanystagmus.

doorsnijding

Vert. 1 Rot. Horiz. Vert. Hot. Horiz.

Konijn 25. dorsaal 2 ml. voor de corp. quadrig. Rechts + + +

anteriora

ventraal hersenstelen voor de nervi Links + + +

oculomotorii

Konijn 28. dorsaal toppen der .corpora quadrig. Rechts —f— —)— —

anteriora

ventraal voorste helft der hersenstelen Links -f-

Konijn 29. dorsaal midden der corp. quadrig. Rechts

anteriora

ventraal door linker hersensteel voor Links -f- -\- -f- -f- -f-

den nervus oculomotorius Konijn 30. dorsaal caudale deel der corp. quadr. Rechts -)-

anteriora

ventraal precies voor den pons Links -)-

Konijn 31. dorsaal caudale deel der corp. quadr. Rechts -)- -|-

anteriora

ventraal precies voor den pons Links

Verticale oogdraai-reacties en -nareacties werden dus nog waargenomen bij :

konijn 36, waarbij de snede gegaan was dooi' den voorrand der corpora quadrigemina anteriora, door het corpus mammillare en, zooals bij het microscopisch onderzoek der hersenen bleek (zie bldz. 62), nog geen 2 mM. oraal van de oculomotoriuskernen;

konijn 15, waarbij de doorsnijding door het midden der corpora quadrigemina anteriora en door de hersenstelen juist voor de oorsprongen der nervi oculomotorii had plaats gehad en waarbij de snede, zooals bij het microscopisch onderzoek bleek (zie bldz. 39), aan de eene zqde juist vóór, aan de andere z\ide juist door den top der oculoniotoriuskern gegaan was. Aan de eene zijde vertoonde dit dier de verticale oogdraai-reacties en -nareacties sterk, aan de andere zijde zwak;

konyn 25, waarbij de hersenen 2 mM. voor de corpora quadrigemina anteriora en door de hersenstelen voor de uittredingsplaatsen der nervi oculomotorii doorgesneden waren;

konijn 29, waarbij de snede door het caudale gedeelte der corpora quadrigemina anteriora en eveneens door de hersenstelen voor de oorsprongen der nervi oculomotorii was gegaan, en waarbij de snede tevens, zooals bij het

Sluiten