Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijdige labyrinthextirpatie aantoonde) de centra van deze reflexen wel liggen caudaal van het niveau, dat door den voorrand der corpora quadrigemina anteriora en door de hersenstelen juist voor de oorsprongen der nervii oculomotorii gaat, dus caudaal van het niveau dat juist vóór of door de toppen der kleincellige roode kernen gaat;

VIII. dat de centra der lichaamsoprichtreflexen op den kop waarschijnlijk in het mesencephalon in het niveau der roode kernen liggen en dat deze oprichtreflexen over deze centra nog tot stand kunnen komen als, behalve beide labyrinthen, de groote hersenen met corpora striata, met thalami optici en met het oraal van de roode kernen gelegen gedeelte van het mesencephalon zijn geëxtirpeerd;

IX. dat bij katten, behalve lichaamsoprichtreflexen op den kop, ook nog kopoprichtreflexen op den kop bestaan, welke opgewekt worden door prikkels van uit het oppervlak van den kop;

X. dat de centra der zoowel bij thalamusdieren als bij gedecerebreerde dieren aanwezige halsoprichtreflexen bij kat en konijn caudaal van het voorste gedeelte van den pons moeten liggen en wel, wat de centra der halsoprichtreflexen op het bekken bij het konijn betreft, caudaal van het niveau, dat achter de corpora quadrigemina anteriora gaat en door den achterrand van het corpus trapezoides, terwijl de halsoprichtreflexen ook kunnen optreden, zooals Magnus en de Kleyn aantoonden, na cerebellumextirpatie;

XI. dat, wat den mensch betreft, bij de in de literatuur beschreven gevallen van ontherseningsstijfheid bij den mensch door tumoren, de roode kernen steeds verwoest waren en de caudale rand der tumoren steeds nagenoeg lag in het niveau van de door Sherrkgton aangegeven decerebratiesnede, zooals uit de beschrijving dezer gevallen en uit de bijgevoegde afbeeldingen blijkt;

XII. dat b^j de in de literatuur beschreven gevallen van tumoren, tuberculeuse haarden, verweekingshaarden en van oude, verkalkte of gescleroseerde haarden, welke een of beide roode kernen geheel of gedeeltelik hadden vernietigd, verschijnselen werden waargenomen, welke overeenkomen met de verschijnselen, welke optreden na vernietiging der roode kernen of der Forel'sche kruising bij katten en konijnen, namelijk:

een abnormale spiertonusverhouding (hypertonie),

ataxie,

en stoornissen van het vermogen om de normale lichaamshouding te bewaren en te hernemen,

waaruit volgt dat de roode kernen bij den mensch overeenkomstige functies hebben als bij kat en konijn;

Sluiten