Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g uur: Toestand dezelfde. De stijfheid is nog steeds duidelijk. De hartswerking is

echter veel zwakker.

2% uur: Dood gegaan.

Obductie: Snede gaat door het caudale deel van de corpora quadrigemina posteriora, waarvan links slechts een dunne lamelle, rechts een 2 mM. dik stuk zijn blijven staan. Ventraal gaat de snede door het midden van den pons. In het midden der sneevlakte is de vennis cerebelli in de opening tusschen de ventrale gedeelten der corpora quadrigemina posteriora zichtbaar. Het mesencephalon is dus zoo goed als afgesneden. De nervi abducentes zijn beiden doorgesneden.

Kat 13.

Gewicht 1.64 K.G.

8 Dec. Aethernarcose. — Tracheotomie. — Kunstmatige ademhaling met een mengsel

van aether en lucht. — De carotiden afgebonden. — De nervi vagi doorgesneden. — Trepanatie. — Schedeldak verwijderd. — Ventrale punt van het tentorium in de mediaanlijn afgeknepen. — Arteriae vertebrales manueel dichtgeklemd. — Lage decerebratie. — Slechts geringe bloeding. — Narcose opgehouden. — Huid gehecht.

10 uur 15: Einde der operatie. Haalt spontaan adem (21 maal in de minuut).

11 uur 15: De pupillen zijn maximaal wijd. Geen corneareflex. Geen oorreflex op de snor¬

haren. Oorreflex +. Patellairreflex +. Gelijkzijdige buigreflex Gekruiste strekreflex -J-.

Stijfheid niet sterk.

Labyrinthoprichtreflexen —

Lichaamsoprichtreflexen —

Halsoprichtreflexen —; geen draaien van het bekken bij

draaien van den kop van het op den rug liggende dier.

Liftreactie —

Sprongopvangreflex —

Sprongreflex —

Tonische halsreflexen -)-, zwak.

Tonische labyrinthreflexen -f-, zeer sterk en sterker dan de

tonische halsreflexen bij draaien van den kop van het op zijde liggende dier.

Kopdraai-reacties en -nareacties -)-

Horizontale oogdraai-reacties en -nareacties -|-, geen oogdraai-nystagmus noch

-nanystagmus.

1.8 uur 15: Stijfheid -f-, sterk.

Tonische halsreflexen -)-

Tonische labyrinthreflexen zeer sterk.

Oprichtreflexen -—

Progressiereacties —

Sprongreflex —

Kopdraai-reacties en -nareacties -)-

Oogdraai-reacties —

3 uur 15: De ademhaling geschiedt rustig en regelmatig. Het dier ligt steeds in zijligging, geheel stijf met gestrekten nek, opisthotonus, dorsaalwaarts opgeheven staart, gestrekte voor- en achterpooten. Wordt het dier op zijn pooten gezet of hangt men het in de lucht in buikligging dan is de tonus der extensoren veel minder. Bij rugligging en zijligging echter is de strektonus maximaal. De pupillen zijn groot, wijd en stijf. Corneareflex —. Oorreflex -(-, zeer gevoelig. Oorsnorhaarreflex —.

Stijfheid -f-, maximaal sterk.

Labyrinthoprichtreflexen —

Sluiten