Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lichaam sopricht reflexen —

Halsoprichtreflexen —; geen draaien van het bekken door

draaien van den kop van het op den rug liggende dier.

Tonische halsreflexen sterk.

Tonische labyrintlireflexen +, nog sterker dan de vorige reflexen.

Progressiereacties —

Kopdraai-reacties en -nareaeties -fOogdraai-reacties en -nareaeties —

Draaien van den kop van het in rugligging gebrachte dier geeft zeer sterke tonische labyrinthreflexen van de spieren der achterpooten, maar geen draaien van het bekken.

's ochtends 9 Dec. Het dier leeft nog, maar de hartswerking is zeer slap. De stijfheid is nog duidelijk aanwezig, evenals de kopdraai-reacties en -nareaeties. Verder geheel als gisteren.

Het dier gedood.

Obductie: De sneevlakte gaat dorsaal achter de corpora quadrigemina posteriora en ventraal achter het orale derde gedeelte van den pons (nagenoeg' van den pons is dus overgebleven).

De oorsprongen der nervi abducentes zijn intact. Het was niet na te gaan of de nervi abducentes zelf ook geheel intact waren.

Kat 14.

12 Dec. 1921. Aethernarcose. — Tracheotomie. — Kunstmatige ademhaling met een mengsel van aether en lucht. — De carotiden afgebonden. — De nervi vagi doorgesneden. — Trepanatie. — Schedeldak weggenomen met behoud van een mediane. beenspang. — Groote hersenextirpatie onder tijdelijk afklemmen der arteriae vertebrales. — Een sterke bloeding gestelpt. — Huid gehecht. — Narcose opgehouden.

10 uur 40: Einde der operatie. Het dier is zeer slap en haalt spontaan, maar oppervlakkig,

adem. Corneareflex links +, rechts —. Oorreflex +. Oor-snorhaarreflex +.' Gelijkzijdige buigreflex +. Gekruiste strekreflex +.

11 uur 10: Stijfheid sterk.

Labyrinthoprichtreflexen -— (bij hangen met den kop beneden is do

kop 45° naar links gedraaid). Lichaamsoprichtreflexen — „och op den kop, noch op het lichaam.

Halsoprichtreflexen +, ook draaien van het bekken door

draaien van den kop van het op der rug liggende dier.

Liftreactie |

Sprongopvangreflex

Sprongreflex

Kopdraai-reacties en -nareaeties +

Oogdraai-reacties en -nareaeties —

De pupillen zijn beiden zeer wijd. Rechts is de oogspleet zeer wijd, is de tensie van den oogbal gering en ontbreekt de corneareflex. Links is de corneareflex -|—

11 uur 50: Steeds wat stijf _|_

Labyrinthoprichtreflexen —

Lichaamsoprichtreflexen

Halsoprichtreflexen _|_

Tonische halsreflexen -f-, zwak.

Tonische labyrinthreflexen -f-, zwak.

Beide vormen van tonische reflexen zijn aanwezig en ongeveer even sterk; de tonische labyrinthreflexen zijn iets sterker dan de tonische halsreflexen. Liftreactie -|-

Sluiten