Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAGEN DER PROEVEN MET DWARSE DOORSNIJDING DER HERSENEN BIJ KONIJNEN.

Koniju 1.

5.10.1921. Aethernarcose. — Tracheotomie. — Kunstmatige ademhaling met een mengsel van aether en lucht. — Carotiden afgebonden. — Nervi vagi intact gelaten. — Trepanatie. — Schedeldak weggenomen met behoud van een mediane beenspang (Morita). — Arteriae vertebrales manueel dichtgeklemd. — Groote hersenen voor de thalami geëxtirpeerd. — Narcose opgehouden. — Schedelhuid gehecht.

10 uur 55: Einde der operatie.

10 uur 57: Het dier haalt spontaan adem; patellairreflexen +, corneareflexen +. Het dier vertoont geen typische decerebratiestijfheid. In zijligging op een tafel gelegd richt het den kop op naar den normalen stand.

12 uur 15: Zit in normale houding in zijn kooi met een geheel normale spiertonusverhouding, echter onbeweeglijk. Raakt men het dier aan, dan springt het op en loopt weg, rechtuit naar voren, tot het ergens tegenaan botst. Valt bij het loopen niet om. Legt men het dier in zijligging op den grond, dan richt het zich direct geheel op, zoowel van uit de linker als van uit de rechter zijligging'.

Brengt men het dier

in linker zijligging in de lucht : dan houdt het dier den kop 45° naar

den normalen stand opgericht.

in rechter zijligging in de lucht : dan houdt het dier den kop 45° naar

den normalen stand opgericht.

in linker zijligging op een onderlaag: dan houdt het dier den kop en het voorlichaam geheel opgericht.

in rechter zijligging op een onderlaag: dan gaat het geheele dier direct in de

normale houding zitten.

Legt men het dier in linker zijligging op een onderlaag en houdt den kop in zflligging vast dan richt het achterlichaam zich niet op. Wel gaat het achterlichaam overeind opzitten van uit de rechter zijligging met in zijligging vastgehouden kop.

Stijfheid .

Labyrinthoprichtreflexen -j-

Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam -f, alleen van uit de rechter zij¬

ligging.

Halsoprichtreflexen -)-

Tonische labvrinthreflexen op de extremiteiten +, zwak.

Tonische halsreflexen op de extremiteiten -f

Liftreactie

Sprongopvangreflex —

Kopdraai-reacties en -nareacties -J-

Compensatoire oogstanden 4-

Oogdraai-reacties en -nareacties

Oogdraai-nystagmus

S uur 5: Zit steeds in een normale houding in de kooi, onbeweeglijk. Zet men het dier op den grond en prikkelt het, dan gaat het met groote sprongen door de kamer

Sluiten