Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strekspieren der achterpooten is niet duidelijk verhoogd. Bij liggen op de rechter zijde zijn de voorpooten niet stijf.

De oogen staan in den opgericht gehouden kop niet gedevieerd en vertoonen geen spontanen nystagmus.

Stijfheid +, zwak.

Labyrinthoprichtreflexen —

Lichaamsoprichtroflexen —■

Halsoprichtreflexen Tonische halsreflexen +

Liftreactie —

Sprongopvangreflex —

Kopdraai-reacties -f-

Compensatoire oogstanden —

Oogdraai-reacties —

Oogdraai-nystagmus —

6' Oct. 1921.

10 uur 30: Het konijn leeft nog; ligt rustig; ook de ademhaling is regelmatig. Het dier

voelt echter koud aan. Rectaaltemperatuur 24.5°. Het dier op een verwarmde plaat gelegd.

11 uur: Het dier vertoont geen spoor van stijfheid meer, de extremiteiten vertoonen

een normalen tonus. De kop van het dier hangt als men het lichaam in de lucht houdt

hangend met den kop naar beneden: 45° naar links gedraaid.

hangend met den kop naar boven : in linker zijligging.

in normale houding : 45° naar links gedraaid en tevens ge¬

wend.

in linker zijligging • 45° naar den opgerichten stand gedraaid,

in rechter zijligging : in zijligging met afhangend schedeldak,

in rugligging : door een draaiing naar links in rechter

zijligging.

Dus nu: stijfheid —

Labyrinthoprichtreflexen Eveneens zijn de

lichaamsoprichtreflexen op het lichaam —

Legt men het dier in rechter zijligging op den grond dan richt de kop zich op en rolt het dier over den buik in linker zijligging. Legt men het dier in linker zijligging op den grond dan blijft het dier liggen zonder eenige pogingte doen om overeind te gaan zitten.

In rechter zijligging op den grond gelegd, de kop in zijligging vastgehouden, richt het achterlichaam zich niet op. Zet men het dier overeind, op zijn vier pooten, dan maakt het loopbewegingen en valt direct om naar de linker zijde. Tonische labyrinthreflexen op de extremiteiten ? , niet duidelijk.

Tonische halsreflexen op de extremiteiten -|-, zoowel bij draaien van den kop

van het in zijligging als in rugligging verkeerende dier zichtbaar.

Liftreactie sterk.

Sprongopvangreflex —

Kopdraai-reacties en -nareacties -)-

Oogdraai-reacties ? , soms een dubieuse horizontale

reactie.

Corneareflex —

Patellairreflexen levendig.

Sprongreflex -j-, sterk.

18 uur: Temp. 27°.

Labyrinthoprichtreflexen —

Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam —

Sluiten