Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kopd raai - reacties en -nareacties +

Oogdraai-reacties —

Compensatoire oogstanden —

12 uur SO: Het dier is gestorven.

Obductie: Op de hersenstomp ligt een vrij groot bloedcoagulum. De sneevlakte gaat aan de dorsale zijde achter de corpora quadrigemina posteriora en ventraal door den caudalen rand van den pons.

Konijn 19.

Gewicht 1.9 K.G.

6 Febr. 1922. Aethernarcose. — Tracheotomie. — Kunstmatige ademhaling' met een mengsel

van aether en lucht. — De carotiden afgebonden. — De nervi vagi intact gelaten. — Trepanatie. — Het schedeldak verwijderd. -— Decerebratie. — De huid gehecht en met narcose opgehouden.

10 uur 20: Einde der operatie.

11 uur 40: Het dier haalt spontaan en regelmatig adem. Het is niet stijf en houdt de

pooten niet gestrekt. Corneareflexen —. Patellairreflexen -(-.

12 uur 40: Het dier vertoont geen ontherseningsstijfheid. De voorpooten vertoonen zelfs een

lichte buigcontractuur in schouder en elleboog.

Extensorstijfheid —-

Labyrinthoprichtreflexen —

Lichaamsoprichtreflexen —

Halsoprichtreflexen namelijk de reflex op het bekken, de

halsoprichtreflexen op de voorste lichaamshelft zijn niet aantoonbaar.

Liftreactie —

Sprongopvangreflex —

Sprongreflex —

Kopdraai-reacties -j-, zwak met dubieuse nareacties.

Compensatoire oogstanden —

Oogdraai-reacties en -nareacties —

4 uur: Het dier vertoont absoluut geen strekstijfheid, ook is geen duidelijke buigtonus meer waarneembaar. De spieren zijn hypotonisch.

Patellairreflexen -)-. Gelijkzijdige buigreflexen -)-. Gekruiste strekreflexen -)-. De spinale reflexen zijn dus aanwezig. De overige reflexen zijn allen geheel als te voren.

4 uur 30: Na voorgaand onderzoek het dier gedood.

Obductie: De sneevlakte gaat aan de dorsale zijde caudaal van de corpora quadrigemina posteriora en ventraal door het midden van den pons. De nervi trochleares zijn aan beide zijden intact. Het sneevlak gaat juist voor de uittredingsplaatsen dezer zenuwen.

Konijn 20.

7 Febr. 1922. Aethernarcose. — Tracheotomie. — Kunstmatige ademhaling met een mengsel

van chloroform en lucht. — De carotiden afgebonden. — De nervi vagi doorgesneden. — Trepanatie. — Het schedeldak verwijderd. — Het dier laag, caudaal gedecerebreerd. — Een sterke bloeding aan de ventrale zijde van den hersenstam gestelpt. — De huid gehecht en met narcose opgehouden. (Operatie verricht door Prof. Magnur).

9 uur 55: Einde der operatie.

10 uur 40: Het dier ligt steeds op zijde zonder pogingen te doen om overeind te komen.

De beide achterpooten en de linker voorpoot zijn stijf. De rechter achterpoot is minder stijf dan de linker, terwijl de rechter voorpoot geheel slap is.

Sluiten