Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

i.

Vindt men bij de operatieve behandeling van een verwonding van het schedeldak een subduraal haematoom met intacte dura, dan opene men, tenzij voor direct dringend levensgevaar, de dura niet, noch puncteere men het haematoom.

II.

Het totaal dwars gekliefd zijn van het thoracale gedeelte van het i uggemei g veroorzaakt bij den menscli niet steeds atonie van de beenspieren.

III.

Het ware beter als in de algemeene praktijk het hechten van het bij de bevalling niet tot door den musculus sphincter ani ingescheurde perineum nagelaten werd.

IV.

Het nagenoeg niet optreden van neuritiden na salvarsaninjecties, toegediend' voor niet luetische ziekten, pleit er voor, dat de neuritiden, welke na deze injecties bij lijders aan lues worden waargenomen, geen eigenlijke As-neuritiden zijn.

V.

De meening, dat neuro-syphilis minder bij weinig beschaafde volken voorkomt, is, wat de verschillende bevolkingen van Nederlandsch Oost-Indië betreft, niet juist.

Sluiten