Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die alle een vermeerdering van aromatische verbindingen in het serum bij nierpatiënten zouden aantoonen.

De schrijvers stellen zich op het standpunt, dat de uraemie een vergiftiging is ten gevolge van retentie van urinebestanddeelen of door slechte uitscheiding van stofwisselingsproducten. Zij laten echter in het midden, welke stof deze intoxicatie zou veroorzaken; waarschijnlijk zijn zelfs verschillende stoffen hiervoor aansprakelijk. Hoe zou anders het zoo wisselende beeld van de uraemie verklaard moeten worden? Zij zien in de stikstofretentie, de indicanaemie, de verhoogde molekulaire bloedconcentratie en de bovengenoemde reactie's op aromatische verbindingen in het serum slechts symptomen van de retentie, die men alle moet nagaan; dan zullen zich geen gevallen van uraemie voordoen, die men niet met de retentie-theorie zou kunnen verklaren.

Tegenover deze retentie-theorie, die van het begin af de pathologie van de uraemie heeft beheerscht, zijn in den laatsten tijd andere opvattingen gekomen, die nader trachten door te dringen in de genese van het ingewikkelde klinische beeld van de uraemie.

Ascoliwas de eerste, die het symptomen-complex wilde splitsen in twee groote groepen:

„Eine Anzahl von Erscheinungen darf im Sinne alterer Anschauungen auf die Zurückhaltung von Harnschlacken im Organismus bezogen werden.

Eine andere Gruppe von Vorkommnissen hat zur Schlackenstauung keine engere Beziehung; es kommt

!) Ascoli: Vorlesungen tlber Uraemie. Bladz. 272 e.v.

Sluiten