Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoonen van de verschillende boven kort aangegeven symptomen. Naast verschijnselen, die door chloorretentie veroorzaakt zijn, komen symptomen van de azotémie, terwijl bij beiden het syndrome hypertonique kan optreden. Door een zoutarm dieet zal men de chlorurémie kunnen doen verdwijnen en zoo een zuiverder beeld krijgen van de azotémie.

Ook van Duitsche zijde is in de opvatting van de uraemie veel veranderd. Het zijn vooral Volhard en Fahr geweest,die op grond van uitgebreide systematische onderzoekingen tot nieuwere inzichten zijn gekomen. Ook zij hebben het standpunt verlaten, dat de uraemie verklaard moet worden volgens één theorie. Volgens hen zijn er drie vormen van uraemie klinisch te onderscheiden.

Voor de verklaring van deze verschillende vormen worden de oude theorieën van Traube, Rosenstein en Wilson weer opgenomen.

In de eerste plaats onderscheiden zij dan de acute of eclamptische uraemie. Zij verloopt onder het beeld van het eclamptische insult, zooals het zich ook in de graviditeit voordoet, sprekend gelijkend op een epileptischen aanval. Tonische en clonische krampen met verlies van bewustzijn, verlammingen, sensibiliteitsstoornissen en psychische afwijkingen.

Verschijnselen van verhoogden hersendruk: hoofdpijn, braken, polsverlangzaming, stuwingspapil komen hierbij voor. Altijd is de bloeddruk verhoogd, voor en tijdens den aanval zelfs zeer sterk.

In deze gevallen is een stikstofretentie dikwijls afwezig; tegen een lokale vergiftiging pleit het feit van

Sluiten