Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daardoor tot een beter inzicht in de uraemie trachtte te komen.

Niet alleen uit een theoretisch en een klinisch oogpunt, maar ook t. o. v. de prognose is bovengenoemde indeeling van belang. Ook ons therapeutisch handelen zal bij de verschillende vormen verschillende wegen moeten inslaan. Bij die vormen van nierlijden, waar de vaatverschijnselen op den voorgrond treden, waar de Duitschers dan ook spreken van de „blande Hypertonie". zullen we ons in de eerste plaats moeten richten op de behandeling van hartverschijnselen bij decompensatie, en zullen we in de vaatverwijdende middelen goede hulp vinden ter bestrijding van angiospastische klachten. Voor de prognose zullen wij dan ook meer op den toestand van hart en vaten moeten letten.

De eclamptische uraemie, die acuut optreedt, de omgeving van den patiënt dikwijls in groote ongerustheid brengt, is prognostisch gunstig. Hier zijn het vooral lumbaalpunctie en aderlating, die therapeutisch een uitstekend resultaat hebben, terwijl ter voorkoming van den aanval het zoutloos dieet, eventueel een hongerkuur geindiceerd zijn.

De slechte prognose, die altijd voor de uraemie gegolden heeft, komt wel neer op de toxische uraemie, die onvermijdelijk tot den dood voert. Door eiwitarm dieet is het mogelijk de stikstofspiegel van het bloed te doen dalen, misschien zelfs tijdelijk verbetering in den toestand van den zieke te brengen; is het echter tot een belangrijke verhooging van het ureumgehalte gekomen, dan zal wel altijd de prognose ongunstig moeten zijn. Hierop is echter één uitzondering n.1. de acute nephritis. Her.

Sluiten