Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van nierinsufficientie in den zin van een retentie, dat in sommige gevallen betere aanwijzingen over den toestand van den patiënt kan geven dan de stikstofbepaling in het serum.

De techniek van de reactie is gemakkelijk, daar men spoedig aan de intensiteit van de reactie leert beoordeelen of een verhooging aanwezig is. Een nauwkeurige quantitatieve bepaling is natuurlijk voor de praktijk te omslachtig.

Neemt men 10 cc. van een vloeistof, waarin men indican wil opsporen, voegt men hierbij i cc. 5 % thymolspiritus, 10 cc. Obermayer's reagens en schudt men na 20 minuten uit met 2 cc. chloroform, dan vindt men volgens Jolles juist nog een positieve reactie als de 10 cc. vloeistof 0.0032 mgr. indican bevatten.

Deze grensreactie is door Rosenberg gebruikt voor een quantitatieve indicanbepaling in het serum.

De methode van Haas is te omslachtig om praktisch toegepast te worden. Bovendien is hiervoor een standaard-oplossing noodig, die synthetisch bereid moet worden, wat ook op groote praktische bezwaren stuit. Bepaalt men volgens Rosenberg de grens waar de reactie nog juist positief is, dan is hieruit gemakkelijk het indicangehalte van het serum te berekenen. De methode zal wat zuiverheid betreft, achterstaan bij die van Haas; praktisch echter heeft zij groote voordeelen en geeft voldoende betrouwbare resultaten.

Rosenberg onteiwit het serum met gelijke deelen 20% trichloorazijnzuur. Van het fikraat neemt hij 10 cc., behandelt dit met 1 cc. 5 % thymolspiritus en 10 cc. Obermayer's reagens. Na 20 minuten schudt hij uit

Sluiten