Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Methodiek.

Uit het voorafgaande blijkt, dat voor een quantitatieve indicanbepaling in het serum met de reactie van Jolles twee methoden te volgen zijn: die van Haas en die van Rosenberg.

Haas onteiwit 40 cc. serum met de drievoudige hoeveelheid alcohol, filtreert, waarbij het eiwitneerslag op het filter goed uitgeperst wordt, dampt het filtraat op een waterbad tot eenige cc. in, ontkleurt het residu met loodacetaat, vult aan tot ± 20 cc. en bepaalt na filtreeren het indicangehalte van de doorgeloopen vloeistof. Daartoe voegt hij hierbij 1 cc. thymolspiritus en gelijke deelen Obermayer's reagens en wacht nu 2 uur om de reacue tot stand te laten komen. Na herhaald uitschudden met chloroform, tot het laatste extract kleurloos is, worden alle chloroformextracten bij elkaar gevoegd, met gedestilleerd water uitgeschud, daarna met 1/500—1/1000 normaal loog en ten slotte nog eens met gedestilleerd water. Deze aldus gereinigde chloroformoplossing vergelijkt men met een standaardoplossing, vvan de naar de voorschriften van Jolles uit indoxylzuur synthetisch bereide verbinding in chloroform. Deze quantitatieve bepaling is dus verre van eenvoudig, bovendien is de standaardoplossing niet in den handel verkrijgbaar, men zou deze dus zelf moeten bereiden, wat ook op groote praktische bezwaren stuit. Uit een

Sluiten