Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik kreeg nu in eenzelfde serum de volgende resultaten:

1. 2 cc. trichloorazijnzuur-filtraat: duidelijk +, kleur roodviolet.

2. i cc. alcohol-filtraat + i cc. water l): duidelijk +, niet zoo sterk als r, de kleur is meer blauwviolet.

3. 1 cc. alcohol-fikraat-f 1 cc. trichloorazijnzuur: sterk 4-, sterker dan 1, de kleur is roodviolet.

Wij zien dus, dat het trichloorazijnzuur een versterkende werking op de reactie van Jolles uitoefent.

De onteiwitting met trichloorazijnzuur geeft een mooi waterhelder filtraat, dat uitstekend gefiltreerd kan worden; men moet er alleen voor zorgen, dat men eenigen tijd wacht, voordat men gaat filtreeren, daar anders het filtraat iets troebel is. Als onteiwittingsmiddel is het boven alle andere te verkiezen. Het filtraat geeft een zeer mooie indicanreactie, wat Rosenberg er waarschijnlijk toe geleid heeft, deze stof voor zijn quantitatieve bepalingen te gebruiken. Zooals ik reeds meegedeeld heb, geeft het trichloolazijnzuur-filtraat een sterkere indicanreactie dan alle andere fikraten, terwijl het ook in staat is deze reactie in andere fikraten te versterken.

Deze feiten waren voor mij een aanleiding om na te gaan, waarop deze invloed berust.

Wij kunnen ons nu de volgende vragen stellen: 1. Is er in het serum een stof, die met trichloorazijn-

i) Zooals uit de beschrijving van de onteiwitting met alcohol blijken kan, is de concentratie van het alcohol-filtraat gelijk aan die van het serum. Het trichloorazijnzuur-filtraat heeft daarentegen slechts de halve concentratie van het serum, daar dit met gelijke deelen trichloorazijnzuur is verdund. Bij bovenstaande vergelijkende proeven is dus een gelijke hoeveelheid indican aanwezig.

Sluiten