Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 °/0 trichloorazijnzuur oplossing op 2 cc. verdunning, dus 1 % trichloorazijnzuur, wat voldoende is om de reactie maximaal te versterken.

Ik wil nu nog even ingaan op de quantitatieve verschillen, die verkregen worden met de onteiwitingsmethode met alcohol en trichloorazijnzuur.

Vergelijken wij nl. de resultaten verkregen in deze twee Altraten .van eenzelfde serum, dan krijgen wij de volgende waarden:

Geval No Indicangehalte van het Indicangehalte van het

alcohol-filtraat trichloorazijnzuur-filtraat

30 2.66 mgr./L. 4.— mgr./L.

23 6.4 mgr./L. 10.6 mgr./L.

30 10.— mgr./L. 16.— mgr./L.

34 3.2 mgr./L. 4.2 mgr./L.

36 10.6 mgr./L. 16.— mgr./L. 38 6.4 mgr.'L. 8.4 mgr./L.

37 10.6 mgr./L. 16.— mgr./L.

Hieruit blijkt dus, dat in het trichloorazijnzuur-filtraat de reactie ± 1.6 maal -sterker is dan in het alcoholfiltraat.

Dergelijke proeven leerden mij eveneens, dat het trichlooraziïnzuur in staat is de reactie in het alcoholfiltraat ongeveer 3 maal te versterken. Het alcoholfiltraat geeft dus na toevoeging van trichloorazijnzuur een sterkere reactie dan het trichloorazijnzuurfiltraat. Ik kan dit alleen verklaren door aan te nemen, dat in het alcoholfiltraat meer indican overgaat dan in het trichloorazijnzuur-filtraat, terwijl bij dezelfde hoeveelheid indican het trichloorazijnzuur een sterkere reactie geeft.

Sluiten