Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedekt. Het hart is vergroot, vooral naar links. Er wordt een myocarditis fibrosa gevonden. Er bestaat een aneurysma cordis met een thrombose erin.

De lever vertoont lichte stuwing.

In beide nieren bestaat wat troebele zwelling. De linker nier heeft een kastanjegroot en enkele boongroote anaemische infarkten met haemorrhagischen zoom. De kapsel laat goed los, het oppervlak is glad. Gewicht 250 gr.

In de art. pulmonalis is een embolus met onregelmatig oppervlak naar de hartzijde toegekeerd, zich in de kleinere takken voortzettend, van voortgeleide thrombusmassa voorzien.

Klinisch was in dit geval de diagnose op een chronische nephritis met decompensatio cordis gesteld.

De afwijkingen aan de nieren zijn echter gering, de albuminurie met de cylindrurie kunnen wel door de infarkten verklaard worden. Daarom heb ik het geval niet onder de nephritis gerangschikt. Het ureumgehalte van het serum is iets verhoogd, gelijk weieens vaker bij gedecompenseerde hartaandoeningen wordt aangetroffen. Het indicangehalte van het serum is binnen de normale grenzen.

8. F. v. VV. 58 jaar. Insufficientia en verwijding van de aorta.

Patiente is 28 Mei naar haar werk gegaan, is daar niet goed geworden en herinnert zich verder niets meer, alleen dat ze 1 Juni d. o. v. weer wakker is geworden in het gasthuis. Zes weken voor opname kreeg zij last van hartkloppingen, vooral na inspanning, kon 's nachts niet slapen van de benauwdheid, moest dan opstaan. Geen last van pijnen in de borst.

In den laatsten tijd wel wat hoofdpijn.

Vroeger is patiente altijd gezond geweest. Zij had nooit last van dikke beenen, handen of gezicht, geen koude handen en voeten enz. Geen mictie-klachten. Patiente heeft altijd goed kunnen zien. De eetlust is goed, de ontlasting normaal Menses waren geregeld, opgehouden op 46 jarigen leeftijd Man gezond. Geen kinderen, twee miskramen.

Patiente is dertig jaar geleden enkele dagen in het

Sluiten