Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krankzinnigengesticht te Leeuwarden geweest.Waarvoor weet zij niet. Bij binnenkomst is patiente gedesorienteerd. Zij krijgt op zaal een krampaanval: een zeer kort tonisch stadium wordt gevolgd door clonische krampen vooral links maar ook rechts. De oogen zijn daarbij naar rechts gericht. De pupillen zijn wijd, reageeren op licht. Patiente wordt cyanotisch, de pols, die gespannen was, wordt frequenter. De aanval duurt 2 a 3 minuten. Na den aanval bestaat een lichte voorbijgaande parese van linker arm en linker facialis.

Geen tongbeet. Patiente was niet incontinent. De reflexen waren levendig. Geen Babinski. Dergelijke aanvallen hebben zich dien dag nog tweemaal herhaald. Patiente is daarna zeer verward en onrustig. Deze toestand duurt eenige dagen, totdat patiente den lsten Juni na rustig geslapen te hebben volkomen normaal ontwaakt. Zij herinnert zich niets van het gebeurde.

Bij onderzoek op 7-6-18 blijkt het volgende:

Patiente is compos mentis, maakt nerveuzen indruk. Voedingstoestand goed. Emphysema pulmonum, hypertrophia cordis. Aan de aorta is een zachte systolische en diastolische soufflé te hooren. Aan de punt zijn beide tonen onduidelijk. Geen dubbeltoon aan de cruralis. Capillairpols en kloppende vaten zijn aanwezig, maar niet duidelijk. De pols is niet celer, duidelijk gespannen. Bloeddruk 180 m.M. kwik. Abdomen vertoont geen afwijkingen.

Pupillen en reflexen: normaal. Evenzoo de fundus oculi. De urine bevat vlak na den aanval albumen. Daarna is geen eiwit meer aan te toonen. Sediment: geen vormelementen. Quantum 1500 c.c. S.G. 1015.

De Wassermann'sche reactie van het bloed is 0.5 positief.

Het ureumgehalte bedraagt 0.3%0. het indicangehalte is 0,4 mgr./L.

Welke de oorzaak van dit epileptiforme insult is, is in dit geval moeilijk uit te maken.

Een genuine epilepsie is op den leeftijd van patiente al zeer onwaarschijnlijk.

Sluiten